Undersøkelser

Her begynner ditt nytt avløpsanlegg.

Befaring

Det stilles idag krav til at områder hvor det er mulighet for naturlig infiltrasjon av avløpsvann bør sjekkes.
Derfor kommer vi gjerne på befaring med grunnundersøkelser samt vurdering av nærområde.
Rapport inkluderer bildedokumentasjon og notat.

Jordprøvetakning

i forbindelse med valg av avløpsløsning.
Kommunen stiller da krav om at en nøytral part skal ta jordprøver og en gi vurdering for å finne ut om den stedlige massen er egnet for infiltrasjon.

Korngraderingsanalyse

innen kort tid for vi resultater av kornfordelingsanalyse som viser sorteringsgrad med andel av ulike partiklene.
Deretter løsmassene kan klassifiseres til en av de fire infiltrasjonsklasser.

Infiltrasjonstest

ved behov og vanligvis hvis massene havner
i kl. 1 utfører vi infiltrasjonstest for å avklare vannledningsevnen i stedlige løsmasser. Resultater blir brukt videre til dimensjonering av infiltrasjonsflate.

Rapport

  • Geoteknisk notat
  • Vurdering av potensielle forurensningsmuligheter
  • Forslag og beskrivelse av egnede løsninger
  • Konklusjoner

Dersom eksisterende massene er av en god nok kvalitet og det ikke finnes andre forhold som er til hinder for etablering av rensing i stedegne løsmasser, prosjekterer vi en infiltrasjonsløsning til kunden eller annet kombinert avløpsløsningen.

Avløpsanlegg kontaktskjema

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er eco-5465431_1280-e1624982353657-150x150.png
Hjem » Avløp » Undersøkelser