Prosjektering

Individuelle løsninger som standard.

I begynnelsen baserer vi på innleverte opplysninger
om eiendom og tiltakshaver.
Flere nyttige kilder (åpnes i ny fane) finnes her nede:

 1. Eiendom: https://www.norgeskart.no/ eller https://kommunekart.com/
  Anbefales oppgitt i format Kommunenr-GNR/BNR
  Gjeldende Kommunenr kan enkelt finnes her: https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/kommunenummer

 2. Grunnforholdene: http://geo.ngu.no/kart/losmasse_mobil/
  Søk->Eiendom deretter finnes Kart->Temakart og andre muligheter for sortering og filtrering.

 3. Vannbrønner, resipienter: http://geo.ngu.no/kart/granada_mobil/

 4. Skisse, mål, terrengprofil: https://kommunekart.com/
  den er mest brukervennlig og enkelt verktøy
  ->Tegn i kart. Bruk sammen med andre funksjoner som:
  Vis lengde, Tegn en markør eller Skriv tekst)

HUSK !


REGISTRER eksisterende BRØNNER i deres område om de er IKKE SYNLIGE i offentlig kart.
Det er for deres og naboer SIKKERHET.


Forenklet skjema ligger her nede (åpnes i ny fane): https://www.ngu.no/grunnvanninorge/registrering-bronner-rapporter/forenklet-bronnskjema

Løsninger

Her blir beskrevet ulike løsninger for mindre avløpsanlegg.

Case-studier

Våre prosjekter.

Avløpsanlegg kontaktskjema

Dette bildet mangler alt-tekst; dets filnavn er eco-5465431_1280-e1624982353657-150x150.png
Hjem » Avløp » Prosjektering