Avløp

Spesialisering: Mindre avløpsanlegg.

Spredt bebyggelse
Tett dialog

+ Prosjektering av renseanlegg
Separat og felles. For grå- og svartvann.

+ Tilkobling til offentlig kloakk

+ Utslippstillatelser og søknader
Tilpasset til situasjon, krav og bruksbehov.

Full tank, tette rør eller lekkasjer ?

  • Tømmetjenester, Slamtømming, Spyling.
  • Rørtjenester
  • Akutte henvendelser
  • Tilsvarende oppgaver

Ved henvendelser som gjelder øvrige
anbefaler vi kontakt med VA365 eller Norva24

Hjem » Avløp