70 prosent nordmenn mener at fett og søppel i avløpet er en miljøtrussel i Norge.

— fettvett.no